ثبت نام متقاضی .حقیقی مرحله اول
ورود اطلاعات شماره مجوز( مزارع داری مجوز بهره برداری)
ورود اطلاعات کد ملی و تاریخ تولد( مزارع فاقد مجوز بهره برداری)
کلیه حقوق این سامانه متعلق به سازمان شیلات ایران می باشد