ثبت نام متقاضی .حقیقی مرحله اول

( مزارع داری مجوز بهره برداری)
( مزارع فاقد مجوز بهره برداری)
فقط متقاضیانی که فاقد مجوز بهره برداری معتبر هستند از این قسمت ثبت نام کنند
(صادر کننده خاویار تاس ماهیان پرورشی)
کلیه حقوق این سامانه متعلق به سازمان شیلات ایران می باشد