ثبت نام متقاضی حقوقی مرحله اول

(وارد کننده تخم چشم زده)
( مزارع داری مجوز بهره برداری)
( تولید کننده تخم چشم زده داخلی)
(صادر کننده خاویار تاس ماهیان پرورشی)
کلیه حقوق این سامانه متعلق به سازمان شیلات ایران می باشد